top of page

Participatie

Experts Panel

Binnen de bollenstreek worden we regelmatig geconfronteerd met zaken die we graag anders zouden willen zien.

Vanuit samenkrachtig is er een burger participatie werkgroep opgericht.

Die werkgroep zal in gesprek gaan met de fracties en punten inbrengen tijdens de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen. 

We zijn hier dus om jouw stem te vertegenwoordigen.

 

Wij nodigen jou uit om mee te denken en punten aan te kaarten die we in kunnen brengen. 

Dit kan van alles zijn: woonruimte tekort, sociaal netwerk, onderwijs etc.

Alles wat een rol speelt in je welzijn, geluk en gezondheid verdient aandacht, zodat we ons best kunnen doen om deze punten te  verbeteren.

 

We zijn inmiddels met meer dan 950 leden. Er melden zich dagelijks nieuwe leden aan dus het kan zijn dat je ingebrachte punt niet meteen wordt opgepakt, maar alle input wordt even serieus behandeld.

De Gemeenteraad is er voor de inwoners van de gemeente, laten wij dan de inwoners zijn die aangeven wat we van hun nodig hebben.

Mail: info@samenkrachtig.com

Our Mission
bottom of page