top of page

Wie zijn wij?

SK_pilers_website.jpg

Wij zijn een groep betrokken inwoners van de Duin- en Bollenstreek. Onze drijfveer is om met elkaar een krachtig netwerk op te bouwen, en daarmee bij te dragen aan positieve verandering in de wereld. We gaan uit van ieders mogelijkheden en talenten, en van de kracht van samenwerking.

 

Zo ondersteunen en inspireren we elkaar, en bouwen we lokaal aan een vrije, natuurlijke, zelfvoorzienende en zorgzame samenleving. Samen Krachtig organiseert en faciliteert regionale initiatieven die deze idealen ondersteunen.

Samen.

De mens heeft van nature behoefte aan verbinding. Wij geloven in een samenleving waarin we elkaar helpen, elkaar aanvullen en versterken. Ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid of cultuur. Samen zijn we sterk!

Krachtig.

Ieder mens heeft talenten en kan deze inzetten voor het bouwen van die nieuwe wereld.

Laten we onze krachten bundelen!

Doelgericht.

We richten ons op de mogelijkheden die we in ons hebben en die we om ons heen zien en 

verwezenlijken zo onze doelen.

In vrijheid.

Wij staan voor vrijheid om te beslissen hoe wij ons leven inrichten, welke voeding, producten en zorg wij tot ons nemen. Onze keuzes maken wij vanuit respect voor, vertrouwen in en verbinding met onze medemens en de natuur.

 

Zelfvoorzienend.

We gaan terug naar de basis: terug naar het zelf verantwoordelijkheid nemen voor belangrijke onderdelen van ons leven. Wij streven naar zo groot mogelijke zelfredzaamheid op het gebied van o.a. voedselvoorziening, gezondheid en onderwijs.

Our Mission

Onze missie

Vanuit positiviteit en verbinding creëren we een mooie, nieuwe wereld

gezondheid.jpg
coomunicatie.jpg

Onze kernwaarden

Samen. Krachtig. Doelgericht. Zelfvoorzienend.

vanuit Compassie. in Vriiheid. 

Bekijk alle werkgroepen en sluit je aan

bottom of page