Gezondheid & Zorg

Deze werkgroep heeft onder meer tot doel informatie te verzamelen en te delen met betrekking tot gezondheid en zorg èn het faciliteren van zorg in de regio vanuit een alomvattende visie. De nadruk ligt op het zelfhelende vermogen van de mens. We staan voor: samen leven en zorgen, in harmonie met elkaar en de natuur.

Kernwaarden van de werkgroep zijn:

Positiviteit, Autonomie, Vertrouwen, Liefde, Openheid, Verbinding, kortom PAVLOV 😊


De groep brengt holistische, alternatieve en reguliere bedrijven/personen op het gebied van gezondheidszorg in de regio in kaart. Een belangrijke peiler is verder het organiseren van bijvoorbeeld thema-avonden over zelf-heling en EHBO-cursussen. We streven naar contactpersonen in elke gemeente, om in alle situaties ondersteuning en hulpverlening te kunnen faciliteren.


Verbinding is gezocht met andere regionale groepen. Vooralsnog is dit gericht op informatie-uitwisseling, maar in de toekomst is samenwerking ook mogelijk.