top of page

Gezondheid & Zorg

De gezondheidswerkgroep heeft onder meer tot doel informatie te verzamelen en te delen over gezondheid en zorg èn het faciliteren van zorg in de regio vanuit een alomvattende visie. De nadruk ligt op het zelfhelende vermogen van de mens.

De groep brengt holistische, alternatieve en reguliere bedrijven/personen op het gebied van gezondheidszorg in de regio in kaart. Een belangrijke pijler is het organiseren van bijvoorbeeld thema-avonden over zelf-heling en EHBO-cursussen. We streven naar contactpersonen in elke gemeente, om in alle situaties ondersteuning en hulpverlening te kunnen faciliteren.


Verbinding is gezocht met andere regionale groepen. Vooralsnog is dit gericht op informatie-uitwisseling, maar in de toekomst is samenwerking ook mogelijk.


Waar staan wij voor?

Wij willen een maatschappij waarin de mens centraal staat en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gezondheid, zo nodig ondersteund door professionals.


Kernwaarden zijn PAVLOV: Positiviteit, Autonomie, Vertrouwen, Liefde, Openheid & Verbinding. “Samen leven en zorgen in harmonie”.

 • Een holistische kijk op gezondheid

 • Je eigen regisseur zijn

 • In beweging komen

 • Verbinding maken tussen regulier en alternatief

 • Educatie en communicatie in relatie met gezondheid en zorg

 • Noodhulp zowel regulier als alternatief


Om onze ambitie fysiek vorm te geven, streven we naar een ruimte in de Bollenstreek waar we een holistisch centrum kunnen starten. In dit holistisch centrum kunnen mensen samenkomen, behandeld worden, leren; een ruimte met een bibliotheek, een workshopruimte, ruimte voor lezingen, behandelruimtes, koffiehoek et cetera. En idealiter ook plek buiten voor een moestuin/voedselbos.

Aanvankelijk nemen we genoegen met een kleinere ruimte zodat we een start kunnen maken hiermee. Op de lange termijn zou een holistisch centrum per gemeente ideaal zijn.


Lopende projecten
 • ABC-lijst Gezondheid & Zorg: Bij welke therapeuten/ gezondheidsprofessionals kun je terecht en waarvoor? Een openbaar deel en een afgeschermd deel voor deelnemers.

 • Verbinding lokaal, in de vorm van vamilies, zodat je elkaar kunt ondersteunen op weg naar meer autonomie en vrijheid.

 • Workshop basis EHBO en Reanimatie (laagdrempelig).

 • Bio EHBO (homeopatisch, essentiële oliën, geneeskrachtige planten).

 • Gezondheidsavonden (educatie) organiseren (o.a. zelfheling methodes, gezonde voeding, nieuwe kijk op gezondheid).

 • A4-tjes met informatie voor het kennisarchief van de website

 • Onze visie uitgebeeld (grafisch of een mindmap)


Op te starten projecten
 • Bibliotheek (lijst van boeken op het gebied van gezondheid en goede voeding en bij wie te leen).

 • Onderzoek naar de GANS (Gas in a Nano-Solid State) van de Keshe Foundation. Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot genezing? Hoe maak je dit zelf?

 • Lijst van apparatuur aanwezig in de gemeenschap (zoals bijvoorbeeld bioresonantie apparaat, healy) opstellen voor uitleen. Of gezamenlijk apparatuur aanschaffen?

 • De gezondheidsprofessionals van de ABC-lijst vragen om zichzelf voor te stellen op een A4-tje en wat informatie te geven over hun specialisme.

 • Een gezondheidsmarkt (kennismaking met gezondheidsspecialisten (therapeuten).


We kunnen hulp gebruiken bij
 • De presentaties/gezondheidsavonden (kassa, koffie/thee zetten, opruimen).

 • Naast praktische hulp willen we gezondheidsspecialisten die een presentatie of een workshop kunnen geven, graag een podium geven.

 • De organisatie van een gezondheidsmarkt waar gezondheidsspecialisten zich gaan voorstellen aan de deelnemers van Samen Krachtig.


De volgende vrijwilligers zijn nodig
 • Iemand die in overleg met de afdeling communicatie onze ABC-lijst opschoont en restylet.

 • Iemand die de EHBO-materialen voor de basiscursus bestelt en tasjes hiermee vult.

 • Iemand die onze visie beeldend maakt in samenhang met voeding en de omgeving.

 • Een secretaris voor onze werkgroep: iemand die de vergaderingen plant, de agenda opstelt, notuleert en overige administratieve ondersteuning.


We willen de interesse peilen in
 • Een weet-wat-je-eet avond

 • Basis EHBO-cursus per woonplaats

 • Bio EHBO

 • Stressbeheersing/acupressuur

 • Ontgiften/ontstoren van vaccins, zware metalen, (landbouw)gif

 • Schumann resonantie

 • Presentatie over ongelimiteerde overtuigingen (in tegenstelling tot beperkende overtuigingen)

 • Presentatie Nieuwe Germaanse Geneeswijzen door Arjen Lievers

 • Presentatie over de pijnappelklier

 • Workshop chronische pijn, ziekten,

bottom of page