top of page

Persoonlijke Ontwikkeling

De groep persoonlijke ontwikkeling nodigt streekgenoten uit om hun innerlijke kracht (verder) te ontdekken en te gebruiken om idealen vorm te geven. Als we onze talenten verbinden, wordt dàt wat onmogelijk lijkt, mogelijk.

Het begint allemaal met zelfinzicht en bewustwording.

In hoeverre ben jij je bewust van je talenten? En heb je het vermogen om ze optimaal in te zetten?

Wij geloven in de natuurlijke kracht van mensen en helpen mensen graag die kracht te ontdekken en/of te ontwikkelen. Daar brengen wij met elkaar vele jaren van (professionele) ervaring voor mee.

Wij geloven in de kracht van synergie, oftewel het vertrouwen dat we elkaar kunnen versterken en daarmee ‘wonderen’ kunnen verrichten. We verbinden ons dan ook graag met gelijkgestemden uit de Duin- en Bollenstreek die samen met ons willen bouwen.


Onze visie

Bijdragen aan bewustwording, aan liefde en aandacht in de eigen gemeenschap. Bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling in brede zin. Dit door vrij te zijn van oordelen, belemmeringen, angst en door lief te hebben.


Werken aan een “Levensschool”. Waar ouders, kinderen, grootouders en verschillende leraren komen om te leren hoe ze kunnen worden wie ze in essentie zijn. Om hun levensmissie te verwezenlijken. Om te leren zichzelf en de aarde lief te hebben. Om bij te dragen aan ontwikkelingen in hun eigen gemeenschap die het goed van allen vertegenwoordigt.

We doen dit op een school waar kinderen de hele dag zijn en de ouders tijdens of na schooltijd ook hun bewustzijn verder kunnen ontwikkelen en leren over de begeleiding (opvoeding) van hun/onze kinderen. De kinderen werken aan wat zij belangrijk vinden of waar ze nieuwsgierig naar zijn. Ook is er een dagdeel zaakvakken, afgestemd op leeftijd en ontwikkeling.


We verweven de 7 commitments van de Essenen door alle lessen heen
  1. Je bent verantwoordelijk voor je eigen ervaringen op het gebied van je lichaam, emoties, mentaal en spiritueel.

  2. Eer en respecteer je lichaam, je lichaam is voertuig voor je ziel. Dus, beweging, voeding, rust en stilte.

  3. Eer en respecteer eenieder die je pad kruist.

  4. Luister ieder moment van de dag naar je hart.

  5. Volg het doel van je leven om te leren en bij te dragen.

  6. Help en sta je familie en gemeenschap bij.

  7. Volg de waarheid: dit doen we o.a. door commitment, trust, following, compassion, truth, contemplation en wisdom.


We kunnen deze hulp gebruiken

Om dit te kunnen doen hebben we mensen nodig, die zelf ook bezig zijn met bewustwording en hierin kunnen lesgeven. Praktische aanpakkers en missievolle mensen die samen de levensschool willen helpen oprichten, voorbereidend werk willen doen en ouders die graag zo'n school in hun gemeenschap willen hebben en erin mee willen doen.


bottom of page