Voeding

De voedselwerkgroep is in onze regio actief bezig met verzamelen van informatie over de levering van eerlijk en gezond voedsel, het kweken ervan en het bewaren van voedsel. Deze informatie wordt op verschillende manieren beschikbaar gesteld, digitaal maar ook via het organiseren van lezingen en workshops over bijvoorbeeld moestuinieren of inmaken/wecken.

De groep neemt ook initiatief om de actieve voedselvoorziening in de regio te ondersteunen. Zo wordt er gezocht naar een locatie voor een kas en grond om een gemeenschappelijke moestuin op te zetten, en gekeken naar mogelijkheden voor het creëren van voedselbossen. Daarnaast houdt de voedselwerkgroep een lijst bij van reeds aanwezige regionale boeren en bedrijven waar gezonde, eerlijke voeding verkrijgbaar is.

De voedselwerkgroep staat in nauw contact met andere regionale groepen, zoals Nieuw Alphen, Oegstgeest en Zoetermeer.