top of page

Geef de ruimte aan natuurvriendelijke initiatieven

“Nu is het moment om onze stem te laten horen”

Zoals bij veel streekgenoten, bracht het voornemen van de gemeente Noordwijk om moestuinen en dierenweides te ontruimen, ook de gemoederen bij platform Samen Krachtig flink in beweging.


Samen Krachtig deelt de zorgen over een aantal ontwikkelingen in de maatschappij, waarin door diverse beleidsmaatregelen mensen individueel steeds minder tot hun recht komen.

Dat vraagt om bundeling van krachten voor een positieve, vernieuwende impuls in de regio. De nadruk ligt op regionale verbinding, meer zelfvoorzienendheid op gebied van onder andere voedsel, zorg voor mens en natuur, ruimte voor individuele keuzes en ontwikkeling van ieder mens.Dat Samen Krachtig nu van zich laat horen is niet zonder reden. De moestuinen en dierenweides die de gemeente wil ontruimen vormen volgens de platformleden een onmisbare schakel in de regio. In de eerste plaats op sociaal-maatschappelijk gebied, want hoeveel mensen beleven er niet dagelijks plezier en voordeel aan het lokaal kweken van gezonde voeding of de rustgevende omgang met dieren? Maar ook zijn de moestuinen en dierenweides belangrijke ecosystemen. Ze zijn een onmisbare leefomgeving voor een aantal zeldzame dier- en plantsoorten.


Gezien er zoveel nadruk ligt op het vergroten van biodiversiteit in agrarische gebieden moet de huidige status quo toch worden toegejuicht? Alle reden dus voor behoud, temeer omdat diverse partijen al hebben aangegeven dat de betreffende percelen niet geschikt zijn voor bollenteelt. Leeghalen zal alleen maar leiden tot kaalslag en braakliggend terrein in de regio.


Met een kleine aanpassing in de bestemming – zo zien we in het kant-en-klare voorstel van de Stichting Waarom Weg? - kunnen Noordwijk en omringende gemeentes laten zien dat ze regelgeving weer in dienst van de mensen en de natuurlijke omgeving stellen, in plaats van andersom!


Samen Krachtig kijkt graag samen met geïnteresseerden hoe de Bollenstreek nog groener en gezonder kan worden door bijvoorbeeld aanplant van voedselbosranden. Ook organiseren werkgroepen van het platform regelmatig lezingen en workshops, bijvoorbeeld over natuurlijke gezondheid.


Wie meer wil weten of mee wil bouwen is van harte welkom: info@samenkrachtig.com.244 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page